آموزش تخصصی

مرکز روانشناسی هیلان

Image

دوره آموزشی دلبستگی و منتالیزیشن (ذهنی سازی)

پیتر فوناگی روانکاوی است که به نظریه دلبستگی و روابط اولیه دوران کودکی علاقه مند بوده و در مقالات و کتاب های بسیاری به مقایسه و بررسی ارتباط روانکاوی و دلبستگی پرداخته است. او بر اساس تجارب بالینی­اش با بیماران دچار اختلال شخصیت مرزی، درمان مبتنی بر منتالیزیشن را معرفی کرد که اثربخشی آن در مورد اختلال های شخصیت و گروه های سنی مختلف نویدبخش بوده است. در این دوره ارتباط این دو نظریه را با مطالعه نظریه دلبستگی و معرفی مبانی اصلی آن و آموزش کامل تئوری منتالیزیشن دنبال می کنیم.

محتوای این دوره: 

 دلبستگی و روان‌کاوی: شباهت‌ها و تفاوت‌ها
دلبستگی و ذهنی‌سازی: شکاف بین نسلی در انتقال تروما
تحول راهبردهای دلبستگی ایمن و ناایمن در رابطه والد-کودک
تحول خود در چارچوب ابعاد و ساحت‌های ذهنی‌سازی
تاثیر تروماهای دوران کودکی بر راهبردهای دلبستگی محور و ذهنی‌سازی
پدیدآیی اختلال‌های دوران کودکی و بزرگسالی بر اساس دلبستگی و ذهنی‌سازی
مفهوم‌سازی اختلال‌های شخصیت بر اساس ابعاد و ساحت‌های ذهنی‌سازی
نقش درمانگر و مکانیزم‌های تغییر در روان درمانی مبتنی بر رویکردهای فوق

رویکرد آموزشی دوره:

ویدیوهای آموزشی دلبستگی و ذهنی‌سازی مدرس، تکالیف هفتگی، ارائه موارد بالینی، بحث وگفتگو و نمایش فیلم‌های مرتبط، معرفی کتاب و مقالات این حوزه 

دوره آموزشی مداخلات دلبستگی محور و ذهنی سازی (منتالیزیشن) در درمان تروما و دلبستگی آشفته در بزرگسالی

این دوره با نگاهی تحولی و تحلیلی، به بررسی چگونگی شکل گیری تروماهای دوران کودکی بر شکل گیری دلبستگی آشفته در بزرگسالی می پردازد. در این دوره بر اساس تاریخچه مراجعانی که در دوران کودکی شان تروماهای شدید یا میکروتروماهای تکراری را تجربه کرده اند، مداخلات دلبستگی محور و منتالیزیشن برای برقراری رابطه امن درمانی، تنظیم هیجانی، یکپارچه سازی گسست های ناشی از تروما و معنادهی به خود و رابطه با دیگران تمرین می شود.

اهداف اصلی دوره:

بررسی انتقال و انتقال متقابل در کار با مراجعان دچار تروماهای شدید

مطالعه نقش سبک دلبستگی درمانگر در رابطه درمانی با مراجعان ترومادیده

 رویکرد آموزشی:

آموزش تئوری و تمرین عملی مباحث از طریق بازی نقش، نمایش فیلم، کار گروهی و ...

Image