آموزش سوپرویژن

مرکز روانشناسی هیلان

دوره سوپرویژن روان درمانی دلبستگی محور و ذهنی سازی (ویژه بزرگسالان و والدین)

این دوره، آموزش روان درمانی مبتنی بر دلبستگی و ذهنی سازی با تمرکز بر ارائه مطالب و مبانی نظری متناسب با شرایط هر یک از مراجعین و مباحث مطرح در آن جلسه، Role Play، مشاهده فیلم های درمانی مدرس و مشاهده فیلم های ضبط شده شرکت کنندگان از جلسات رواندرمانی همراه با ارائه سوپرویژن است.

شرایط حضور در دوره:

آشنایی با مبانی نظریات دلبستگی و ذهنی سازی

تجربه روان درمانی حضوری و ضبط فیلم جلسات درمانی

تکمیل تعهدنامه شرکت در دوره

Image
Image

دوره سوپرویژن روان‌درمانی کودک با رویکرد دلبستگی و ذهنی‌سازی

 محتوای این دوره شامل:

مباحث نظری و مرور روش‌های روان‌درمانی دلبستگی محور و ذهنی‌سازی بر مبنای مراجع

کتاب‌خوانی و بحث پیرامون یافته‌های جدید در این حوزه

مشاهده جلسات درمانی شرکت‌کنندگان همراه با ارائه‌ی سوپرویژن، مرور پرونده‌های بالینی مدرس و بحث پیرامون آن است

شرایط شرکت‌کنندگان:

آشنایی با نظریه دلبستگی و رویکرد ذهنی‌سازی در حوزه کار با کودک و والد

تجربه روان‌درمانی در حوزه کودک و آموزش والدین

داشتن مراجع در طول دوره و امکان ضبط جلسات

شرکت در مصاحبه

تکمیل تعهد نامه شرکت در دوره