رواندرمانی حضوری

در زندگی درد کشیدن گریزناپذیر است. عزیزی را از دست می دهیم، شیء با ارزشی را گم می کنیم، خواسته ای که چندین ماه است برای دستیابی به آن تلاش کرده ایم، ناکام می ماند و اتفاقات دیگری که در گذر سال های عمر، درد و فشار زیادی را به ما وارد می کنند. اما چه می شود که دردهای روزمره زندگی، از ظرفیت تحمل ما خارج می شوند و طبیعت زندگی را به امری دردناک تبدیل می کنند؟

در بدو امر باید توجه کنیم که میان دردهای هر روزه با رنج کشیدن مزمن، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. زمانی که دردهایمان را نمی بینیم، از تجربه شان در این لحظه اجتناب می کنیم و خود و دیگری را به طور مداوم به خاطر احساسات دردناکمان سرزنش می کنیم، دردهای زودگذر به زخم های عمیقی تبدیل می شوند که برای ترمیم شان به نیرویی مضاعف نیاز پیدا می کنیم. در اینجاست که روان درمانی و مشاوره معنا پیدا می کنند. روان درمانی حضوری امکانی برای مشاهده، توجه و ترمیم مشفقانه ی زخم هایی است که سالیان پی در پی به خاطر آنها رنج زیادی را متحمل شده ایم.

رواندرمانگر به ما فرصت می دهد بخش هایی از زندگی مان را ببینیم که سالها از دیدن شان اجتناب کرده ایم. دفاعهای تکرارشونده مان را کنار بگذاریم، اضطرابمان را ببینیم  و تنظیم کنیم تا بتوانیم بار دیگر جوشش نیروهای محرک زندگی مان (هیجانات و عواطف) را بازیابیم.

رویکردهای درمانی هیلان

رویکردهای روان تحلیلی:

رویکردهای روان تحلیلی به تکنیک های روان‌درمانی اشاره دارند که در نظریه فروید ریشه دارند. این رویکردها بر فرایندهای ناهشیاری متمرکزند که در رفتار کنونی  بیمار نمود پیدا می کنند و زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهند. این رویکردها در مقایسه با رویکرد کلاسیک روانکاوی، تاکید بیشتری بر روابط بین فردی مهم فرد دارند. هدف رویکردهای روان تحلیلی معاصر افزایش خودآگاهی و درک چگونگی تاثیر گذشته و روابط مهم بر زندگی این لحظه است تا از طریق درک روابط درونی شده ی ناهشیار، امکانی برای بازگشایی و رهایی از چرخه های معیوب تکرارشونده در زمان حال حاصل شود.

رویکردهای متنوع بسیاری در روان‌درمانی تحلیلی از نظریه روانکاوی فروید سرچشمه گرفته اند و از نظر بالینی برای طیف گسترده ای از اختلالات روانی قابل استفاده اند. بدنه ی پژوهشی محکمی در حمایت از اثربخشی این رویکردهای درمانی وجود دارد.

رویکرد روانپویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)

روانپویشی فشرده و کوتاه مدت معتقد است که اختلالات روانشناختی در تاثیرات هیجانی ناشی از شکست در دلبستگی ریشه دارند. در واقع وقوع تروما در روابط دلبستگی‌محور منجر به هیجانات پیچیده‌ای می شود که غالباّ مسدود می‌شوند و فرد از تجربه آنها در گذر زمان اجتناب می‌کند. روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت در گام اول مراجع را با این فرایندهای ناهشیار آشنا می‌کند و در گام بعدی با او در تجربه لحظه به لحظه فرایندهای هیجانی مسدودشده همراه می‌شود تا بتواند از این چرخه‌ی تکرارشونده‌ی معیوب رهایی یابد. ارزیابی و درمان مبتنی بر رویکرد روانپویشی فشرده و کوتاه‌مدت، از حوزه‌های اصلی ارزیابی و درمان در مرکز روانشناسی هیلان  است.

رویکرد دلبستگی (Attachment Theory)

نظریه دلبستگی در مورد چگونگی ظهور رابطه والد-کودک و تاثیر آن بر نوع نگاه کودک نسبت به خودش، دیگران و دنیا بحث می کند. این نظریه الگوهای اولیه ی رابطه با والدین و مراقبین اصلی را به روابط بعدی ما در دوران بزرگسالی و حتی نسل های بعدی نیز قابل انتقال می داند. روان درمانی مبتنی بر این رویکرد در تلاش است تا اختلالات روانشناختی را با بررسی ریشه های آن در روابط دلبستگی محور گذشته و حال درمان کند. یکی از حوزه‌های اصلی روان درمانی در مرکز روانشناسی هیلان، روان درمانی دلبستگی محور است که در زمینه ارزیابی و درمان روانشناختی آسیب های رابطه والد-کودک و روابط میان فردی در بزرگسالان فعال است.

درمان مبتنی بر منتالیزیشن (MBT)

منتالیزیشن (ذهنی سازی) به معنای توانایی فکر کردن در مورد دنیای درونی است. درمان مبتنی بر منتالیزیشن، درمانی طولانی مدت است که به ما در شناخت و درک افکار، باورها، آرزوها و احساسات خود و دیگری کمک می کند و این فرایندها را به اعمال و رفتار هر روزه مان گره می زند. منتالیزیشن ظرفیتی نرمال است که تمامی روابط ما را پی ریزی می کند و ما به طور ناهشیار در بسیاری از مواقع از آن استفاده می کنیم. با این حال، بعضی از ما با یک محرک یا مواجهه با یک اتفاق، توانایی منتالایز ماندن را از دست می دهیم.  هدف این درمان، ارتقای ظرفیت منتالیزیشن با استفاده از رابطه درمانی بین بیمار و درمانگر و تکنیک هایی است که در بستر این رابطه، لحظه به لحظه و متناسب با موقعیت مورد استفاده قرار می گیرند. در این رویکرد از طریق تمرکز بر دنیای درونی مراجع و اطرافیان او و منتالایز شدن نسبت به خود و دیگری، رفتارهای مشکل ساز و به تبع آن اختلالات به مرور رو به کاهش می گذارند.